GDPR

Ange hur ni vill att vi hanterar era uppgifter nedan.
Ni kan begära följande:
1. Få ut all data vi har om er.
2. Korrigera felaktiga uppgifter.
3. Begära borttagning av era uppgifter

(Gäller inte uppgifter vi är lagligt skyldiga att behålla)