GDPR

Villkor för Medlemskonto

Senast uppdaterad: 2018-05-24

1. Översikt

1.1 Medlemskontot gör att vi kan erbjuda personliga erbjudanden, bra service och enklare administration för våra kunder. Medlemskontot är kopplat till en inloggningsfunktion på vår webbplats som du själv registrerar dig till och som innebär att du bland annat kan spara favoriter och se dina tidigare beställningar.

1.2 Som inloggad får du även åtkomst till "Kundsidor" där du kan administrera inställningarna för ditt konto.

1.3 För att registrera dig som medlem hos oss behöver du godkänna dessa villkor för Medlemskonto.

2. Registrering av Medlemskonto

2.1 Att ha ett Medlemskonto är kostnadsfritt. För att bli medlem hos XTZ Group Aktiebolag måste du ha fyllt 18 år och ha en e-postadress samt en fast postadress. Både privatpersoner och företag kan skapa ett Medlemskonto.

2.2 Medlemskontot är personligt kan inte överlåtas till annan privatperson eller annat företag. Du ansvarar för de köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter. Genom att godkänna dessa villkor åtar du dig därför att inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ansvarar för att se till att ditt användarnamn och lösenord förvaras på ett säkert sätt så obehörig inte kan få tillgång till informationen. Om du misstänker att obehörig känner till ditt lösenord ska du omgående ändra lösenord och anmäla din misstanke till XTZ Group Aktiebolag.

2.3 Som medlem ansvarar du för att de uppgifter du lämnat är korrekta och fullständigt ifyllda. Vid ändring av dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer eller e-postadress, åtar du dig att genast meddela XTZ Group Aktiebolag korrekta uppgifter.

2.4 Du blir medlem av ett Medlemskonto när du har godkänt dessa villkor och registrerats i XTZ Group Aktiebolags system samt Medlemskontot har öppnats via XTZ Group Aktiebolags webbplats. Som bekräftelse på att registreringen har fullföljts kommer XTZ Group Aktiebolag att skicka en bekräftelse per e-post till den adress som du angett.

2.5 Som medlem är du skyldig att ta del av innehållet i villkoren för Medlemskonto och eventuella ändringar av villkoren.

3. Behandling av personuppgifter

3.1 När du registrerar dig för ett konto kommer XTZ Group Aktiebolag att behandla personuppgifter om dig. XTZ Group Aktiebolag, med Organisationsnummer 556504-4947 och postadress GAMLA NISSASTIGEN 17, 314 41 Torup är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Behandlingen sker enligt XTZ Group Aktiebolags integritetspolicy som utförligt beskriver hur vi samlar in, använder, sparar och delar din personliga information.

4. Tillämpning och ändring av villkoren

4.1 Vid köp gäller alltid först och främst XTZ Group Aktiebolags Allmänna Försäljningsvillkor. Försäljningsvillkoren påverkas inte av dessa villkor för Medlemskonto.

4.2 Dessa villkor för Medlemskonto gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på XTZ Group Aktiebolags webbplats.

4.3 XTZ Group Aktiebolag har rätt att när som helst ändra villkoren för Medlemskonton samt hur erbjudanden utformas eller tillhandahålls. Om villkoren för Medlemskonto ändras kommer de uppdaterade villkoren att publiceras på XTZ Group Aktiebolags webbplats. Dessutom kommer du att informeras om att villkoren har ändrats nästa gång du loggar in på ditt Medlemskonto. Om du inte vill acceptera de ändrade villkoren kan du avsluta ditt Medlemskonto genom att kontakta kundtjänst, se kontaktuppgifterna längst ner i dessa villkor.

4.4 Utöver vad som följer av tvingande lagstiftning, ansvarar XTZ Group Aktiebolag inte för eventuella förluster (inklusive förlorade förmåner eller sämre förmåner) till följd av förändringar av dessa villkor och XTZ Group Aktiebolag är inte heller på något sätt skyldig att ersätta medlemen eller tredje part för sådana förluster.

6. Giltighet och avslutande av konto

6.1 Ditt Medlemskonto gäller tills vidare.

6.2 Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta kundservice. Kontaktuppgifter till kundservice finns längst ned i dessa villkor. Vid avslut av ditt konto förfaller eventuella erbjudanden och rabatter. Dessutom raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa kontovillkor. Även efter att ditt konto har avslutats kan dock XTZ Group Aktiebolag behöva behandla vissa av dina personuppgifter för andra ändamål, såsom uppfyllande av våra rättsliga förpliktelser. Läs mer om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter i XTZ Group Aktiebolags integritetspolicy .

6.3 XTZ Group Aktiebolag förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta ditt Medlemskonto vid misstanke om missbruk eller olämplig användning av Medlemskontot eller annat otillbörligt beteende. Med missbruk avses bland annat brott mot dessa villkor, registrering av felaktiga kontaktuppgifter, bedrägerier eller bedrägeriförsök samt förfalskning, ändring, försäljning eller olovlig överlåtelse av handlingar, såsom rabattkoder eller värdekuponger, till annan person.

7. Tvister

Eventuella tvister gällande Medlemskonto som inte har gått att lösa genom överenskommelse mellan parterna, ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. medlemen kan, för att lösa tvisten utanför domstol, vända sig till Allmänna reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se , i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

8. Kontaktuppgifter

Vid frågor om ditt innehav av Medlemskonto eller om du vill avsluta ditt Medlemskonto, kontakta oss gärna via telefon eller e-post enligt nedan.

Företagsnamn: XTZ Group Aktiebolag
Organisationsnummer: 556504-4947
Adress: GAMLA NISSASTIGEN 17
Postnr & Ort: 314 41 Torup
Telefonnummer: +46(0)345-20049
E-Postadress: [email protected]